dièzas (pranc. dièse < gr. diesis), alteracijos ženklas. Natose žymimas ♯, dvigubas diezas [formule]. Muzikinį garsą paaukština pustoniu, dvigubas – tonu.