dilemà (gr. dilēmma), problema, padėtis, reikalaujanti rinktis vieną iš dviejų galimybių.