diminùcija (lot. diminutio – susmulkinimas), menzūrinės notacijos sistemoje – natų verčių sumažinimas tam tikra dalimi(1/2, 1/3, 1/4) kai kuriuose ar visuose daugiabalsio kūrinio balsuose.