dmis (arab.), islame – krikščionys ir judėjai, gyvenantys musulmoniškame krašte ir mokantys piniginį mokestį. Musulmonų valdžia su krikščionių ir judėjų bendruomenėmis sudaro neterminuotas sutartis, kuriomis jos pripažįsta musulmonų valdžią ir gauna saugomų asmenų statusą. Dimis turi savivaldos ir kai kurias kitas politines teises.

844