diòliai, glikòliai, dihidroksiliniai alkoholiai, kurių bendroji formulė CnH2n(OH)2. Sisteminiai pavadinimai sudaromi iš atitinkamų alkanų pridėjus priesagą ‑diolis, trivialieji – prie trivialiųjų alkenų pavadinimų pridėjus priesagą ‑glikolis, pvz., 1,2‑etandiolis, arba etilenglikolis, 1,3‑propandiolis, arba 1,3‑propilenglikolis. Mažesnės molekulinės masės dioliai – skaidrūs saldoki bekvapiai klampūs skysčiai. Būdingos visos alkoholių cheminės savybės. Gaunami hidrolizuojant dihalogenidus, hidratuojant oksiranus (epoksidus). Dioliai naudojami kaip tirpikliai, plastifikatoriai, jų dedama į antifrizus, hidraulinius skysčius, jais vilgomas tabakas, želatina, kazeinas. Svarbesni dioliai – etilenglikolis, dietilenglikolis.