diplomãtas (pranc. diplomate < gr. diplōma – lapas, dokumentas (dvilinkas)), valstybės užsienio santykių tarnybos (užsienio reikalų ministerijos, diplomatinių ir konsulinių įstaigų) darbuotojas, tiesiogiai palaikantis valstybės oficialius santykius su užsienio valstybe ar tarptautine organizacija ir turintis valstybės nustatyta tvarka jam suteiktą diplomatinį rangą. Būdamas užsienyje turi diplomatinius imunitetus ir privilegijas. Diplomatinės atstovybės personalo narys arba misijos vadovas (pagal 1961 Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių) dar vadinamas diplomatiniu agentu.

2248