diplomãtinės klãsės, diplomatinėje praktikoje susiklosčiusios ir tarptautinėje teisėje įtvirtintos diplomatinių atstovybių vadovų oficialios kategorijos. Atitinka diplomatinių atstovybių lygį, nusako atstovybių vadovų statusą. Pirmą kartą tarptautinėje teisėje diplomatinės klasės nustatytos 1815 Vienos reglamente. Pagal 1961 Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, atstovybių vadovai skirstomi į 3 klases: ambasadoriai ir nuncijai, akredituoti prie valstybių vadovų, bei kitos atstovybės vadovai, turintys lygiavertį rangą; pasiuntiniai, ministrai ir internuncijai, akredituoti prie valstybių vadovų; reikalų patikėtiniai (chargé d’affaires), akredituoti prie užsienio reikalų ministrų. Kuriai diplomatinei klasei turi priklausyti atstovybių vadovai, nustatoma dvišaliu atstovaujamosios ir priimančiosios valstybių susitarimu. Dažniausiai valstybės apsikeičia tos pačios diplomatinės klasės atstovais.

2248