dirèkcija (lot. directio – kryptis), įmonės, įstaigos, organizacijos vadovybė. Direkciją gali sudaryti generalinis direktorius, direktorius, vykdomasis, komercijos, gamybos, ekonomikos, technikos ar kiti direktoriai, jų pavaduotojai, kiti vadovaujantieji specialistai. Direkcijos sudėtis priklauso nuo įmonės, įstaigos, organizacijos struktūros ir dydžio. Direkcija svarsto įmonės veiklos įvairius klausimus, priima sprendimus.