dirvóžemio grỹbai, ekologinė grybų grupė. Priskiriami įvairių sistematinių grupių grybai (grybšiai, aukšliagrybiai, papėdgrybiai, zigomicetai, chitridiomicetai, oomicetai), kurių somatinės arba generatyvinės struktūros vystosi įvairiuose dirvožemio sluoksniuose. Dirvožemio grybai būna daugiausia paviršiniame dirvožemio sluoksnyje. Kartu su kitais dirvožemio organizmais (bakterijomis, gyvūnais) dirvožemio grybai prisideda prie dirvodaros proceso ir humusinio sluoksnio formavimo. Kai kurie dirvožemio grybai patogeniniai ir parazituoja ant kitų organizmų (augalų šaknų, dirvožemio mikroorganizmų). Dirvožemio grybų rūšių sudėtis priklauso nuo dirvožemio sudėties, aplinkos sąlygų, klimato. Dirvožemio grybų biomasė viršija bakterijų biomasę (išskyrus rizosferos dirvožemį). Vidutinio klimato juostos 1 ha miško dirvožemyje yra 454 kg grybų, bendra grybienos biomasė sudaro apie 0,02–0,1 % dirvožemio masės.

1989