katòlikas (gr. katholikos – visuotinis), Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios ir Gruzijos Stačiatikių Bažnyčios patriarchų titulas; tą titulą turintis asmuo.