Normandijos operacija schema

išsilaipinimas Normandijoje (1944 06 06)

Normándijos operãcija, Sąjungininkų (Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kanados) ekspedicinių karinių pajėgų išsilaipinimas Normandijoje (Šiaurės Vakarų Prancūzija) per Antrąjį pasaulinį karą. Vyko 1944 06 06–08 25. Didžiausia istorijoje jūrų desanto operacija. Kodinis pavadinimas – Overlord (lietuviškai Viešpats).

Pajėgos ir vadai

Didžiąją Normandijos operacijos plano dalį parengė Didžiosios Britanijos feldmaršalas B. L. Montgomery. Dalyvavo 21‑oji armijų grupė (viena Jungtinių Amerikos Valstijų, dvi Didžiosios Britanijos ir viena Kanados armija) ir Jungtinių Amerikos Valstijų III armija, apie 13 000 lėktuvų (apie 11 000 karo ir apie 2000 transporto), daugiau kaip 6000 laivų. Sąjungininkų ekspedicinėse pajėgose operacijos pradžioje buvo 2 mln. 876 000 žmonių. Vyriausiasis vadas – D. D. Eisenhoweris, vyriausiojo vado pavaduotojas – A. Tedderis, sausumos karinių pajėgų vadas – B. L. Montgomery, karinio jūrų laivyno – B. Ramsay, karinio oro laivyno – T. Leigh-Mallory. Šiaurės Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos pakrantę gynė Vokietijos armijų grupė B (sudarė 7‑oji ir 15‑oji armijos ir 88‑asis atskirasis korpusas; iš viso 39 divizijos), kuri turėjo apie 500 karo lėktuvų; vadas E. J. E. Rommelis. Vokietijos pagrindinės jėgos buvo sutelktos prie Lamanšo sąsiaurio, kur buvo laukiama Sąjungininkų išsilaipinimo. Senos įlankos pakrantėje, 100 km fronto ruože, nuo Cotentino pusiasalio iki Orne’o upės žiočių, buvo dislokuotos tik trys jų divizijos.

Operacijos eiga

Normandijos operacija prasidėjo 06 06. Naktį į 06 06 Caeno ir Carentano rajone, palaikomos aviacijos, išsilaipino trys Sąjungininkų oro desanto divizijos (101‑oji ir 82‑oji amerikiečių, 54‑oji britų). Rytą penkiose Cotentino pusiasalio pakrantės vietose išsilaipino jūrų desantas ir užėmė 3 placdarmus, kuriuos iki 06 12 sujungė į vieną 80 km pločio, 10–17 km gylio placdarmą; čia įsitvirtino 16 divizijų (be kitų – 2 tankų). Su išsilaipinusiomis Sąjungininkų pajėgomis kovėsi 12 vokiečių divizijų (3 iš jų – tankų).

Birželio mėnesio pabaigoje Sąjungininkai išplėtė placdarmą iki 100 km pločio ir 20–40 km gylio, kuriame sukoncentravo daugiau kaip 25 divizijas (iš jų 4 tankų). Prieš Sąjungininkus šiame fronto ruože kovėsi 23 negausios vokiečių divizijos (iš jų – 9 tankų). Dėl atkaklaus vokiečių priešinimosi puolimas buvo lėtesnis, nei planuota iš pradžių. 06 27 Sąjungininkai užėmė Cherbourg’ą, 07 09 – Caeną, 07 18 – Saint-Lo, iki 07 24 jų užimta teritorija sudarė 110 km pločio, 30–50 km gylio placdarmą. 1944 08 19 Sąjungininkai užėmė vokiečių tebekontroliuojamą ruožą prie Falaise’o. 08 25, Sąjungininkams išvadavus Paryžių, Normandijos operacija oficialiai buvo baigta.

Nuostoliai ir reikšmė

Per Normandijos operaciją žuvo 53 700 Sąjungininkų karių, sužeista 155 000, 18 000 dingo be žinios. Vokiečių žuvo apie 50 000, buvo sužeista ar pateko į nelaisvę apie 200 000. Žuvo ir dingo be žinios 12 200 Prancūzijos civilių gyventojų ir Pasipriešinimo judėjimo dalyvių.

Sąjungininkų išsilaipinimu Normandijoje Europoje buvo atidarytas antrasis frontas, kuris pagreitino totalitarinio nacionalsocialistų režimo valdomos Vokietijos žlugimą.

-Overlord; -D‑Day