oolitinė struktūra

ooltinė struktūrà (oo… + gr. lithos − akmuo), oolitų susidariusių nuosėdinių uolienų struktūra. Susidaro, kai ant smiltelių arba kiautelių nuolaužų, skendinčių tekančiame vandenyje, koncentriniais sluoksneliais iš vandens nusėda mineralai. Oolitinė struktūra būdinga klintims, dolomitams, rečiau geležies ir mangano rūdoms. Oolitinės struktūros uolienose oolitai būna susicementavę (dažniausiai karbonatiniu, siliciniu, geležingu cementu) ir nesusicementavę (pvz., atogrąžų jūrų paplūdimių oolitinis smėlis). Lietuvoje oolitinės struktūros nuosėdinių uolienų (dažniausiai oolitinės klinties) yra ordoviko, silūro devono, permo ir triaso nuosėdose.

2271