òptinė žvalgýba, duomenų apie priešą gavimas optiniais ir optiniais elektroniniais prietaisais; žvalgybos rūšis. Artilerijos padaliniuose taikiniams sekti ir ugniai koreguoti dažniausiai naudojamos optinės žvalgybos priemonės (busolės, teodolitai, tolimačiai, žiūronai ir kitos).

645