sferiniai optiniai lęšiai: a – glaudžiamieji, b – sklaidomieji

šviesos spindulių eiga optiniame lęšyje: a – glaudžiamajame, b – sklaidomajame; O1O2 – optinė ašis, F – lęšio židinys, F1F2 – židinio plokštuma, A, B – į lęšį krintantys spinduliai

òptinis lšis, optinis elementas iš skaidrios medžiagos su dviem šviesą laužiančiais paviršiais. Sukuria šviečiančių arba šviesą sklaidančių daiktų optinį atvaizdą. Optiniai lęšiai paviršiai būna plokštieji, sferiniai, cilindriniai, paraboliniai. Dažniausiai naudojami vienodų arba skirtingų kreivų paviršių sferiniai lęšiai. Regimojo spektro ruože naudojami optiniai lęšiai gaminami iš optinio ir organinio stiklo, ultravioletinio – iš kvarco, kalcio ir magnio fluoridų, infraraudonojo – iš specialaus stiklo, silicio, germanio, safyro ir kai kurių druskų. Tiesė, einanti per optinio lęšio paviršių kreivumo centrus, vadinama jo pagrindine optine ašimi. Taškas, kuriame susikerta lęšį perėję lygiagretūs spinduliai, vadinamas optinio lęšio židiniu, plokštuma, einanti per židinį statmenai pagrindinei ašiai, – židinio plokštuma, o atstumas nuo optinio lęšio pagrindinės plokštumos iki židinio – židinio nuotoliu f. Pagrindinė optinio lęšio charakteristika yra optinė laužiamoji geba Φ = 1/f, priklausanti nuo lęšio medžiagos santykinio lūžio rodiklio, optinio lęšio paviršių kreivumo spindulių ir lęšio storio. Pagal laužiamąją gebą optiniai lęšiai skirstomi į glaudžiamuosius (Φ > 0), sklaidomuosius (Φ < 0) ir afokalinius (Φ = 0). Glaudžiamaisiais lęšiais sukuriamas visų objektų, esančių nuo begalybės iki priekinio židinio, tikrasis atvaizdas; kai objektas yra tarp židinio ir optinio lęšio, sukuriamas menamasis objekto atvaizdas. Sklaidomaisiais optiniais lęšiais sukurti tikrieji objektų atvaizdai visada būna tiesiniai, menamieji, sumažinti ir yra tarp priekinio židinio ir lęšio. Afokalinis optinis lęšis nesurenka ir nesklaido spindulių, jis naudojamas kaip aberacijų kompensatorius. Naudojami įvairiuose optiniuose prietaisuose ir įtaisuose, kontaktiniais lęšiais koreguojamos regėjimo ydos.

1333