óro desántas, kariai, parengti atlikti operacijoms juos nuleidus parašiutais arba nutupdžius orlaivį.