óro desánto pãjėgos, pajėgų rūšis, skirta kovoti priešo užnugaryje. Pagrindinis oro desanto pajėgų vienetas – oro desanto divizija arba brigada. Oro desanto pajėgų junginius sudaro parašiutininkų, tankų, artilerijos, savaeigės artilerijos ir kiti daliniai bei padaliniai. Oro desanto kariai iš lėktuvų parašiutais šoka kartu su savo asmeniniais ginklais, sunkioji ginkluotė, karinė technika ir šaudmenys išmetami iš lėktuvų specialia desantavimo technika arba skraidinami į užimtus aerodromus. Oro desanto pajėgos geba pasiekti tolimus karinių veiksmų teatrų rajonus ir netikėtai smogti priešui, gali kautis savarankiškai ir su kitomis pajėgų rūšimis.