ortogonalióji transformãcija, Euklido erdvės tiesinis operatorius (tiesinė transformacija), kuris nekeičia skaliarinės sandaugos, t. y. nekeičia kampo tarp vektorių.