or prognòzė, moksliškai pagrįstas orų numatymas tam tikram laikotarpiui. Prognozuojama tam tikros vietovės ar teritorijos orų sąlygos, nustatoma būsima atmosferos būklė (jos charakteristikos). Tiksliai prognozei sudaryti reikia surinkti pradinius meteorologines charakteristikas atitinkančius duomenis ir, remiantis atmosferos procesų moksline samprata, numatyti tolesnę jų raidą. Orų prognozei sudaryti taikomi metodai priklauso nuo prognozės trukmės ir paskirties. Pagal trukmę skiriamos orų prognozės: esamo laiko momento (15 minučių–1 valandai), labai trumpos (1–12 valandų), trumpos (0,5–3 paroms), vidutinės trukmės (3–10 parų), išplėstinės vidutinės trukmės (10–30 parų), ilgos – mėnesio, sezono (1–9 mėnesių). Taikomi determinuoti metodai: meteorologinės charakteristikos numatomos sprendžiant hidrodinamikos ir termodinamikos lygtis, kurios yra skaitmeninių orų prognozių modelių pagrindas. Visi prognostiniai meteorologiniai parametrai skaitmeninių orų prognozių modelių išeities duomenyse pateikiami skaičiais. Ilgesnėms kaip 10 parų orų prognozėms sudaryti taikomi kombinuoti metodai (determinuotų prognozių ansamblis, įvairūs statistiniai ir analogų metodai). Orų prognozių pasitvirtinimas priklauso nuo trukmės, naudojamo metodo pradinių duomenų patikimumo, geografinės padėties, sezono. Patikimų orų prognozių vidutinė trukmė 5–7 paros; kai kuriuos ekstremalius reiškinius (viesulas, kruša, škvalas ir kita) įmanoma numatyti ne anksčiau kaip prieš 1–3 valandas. Orų prognozės dar skirstomos į bendrąsias, specialiąsias ir mokslines. Bendrosios apima standartinių meteorologinių elementų kompleksą – oro temperatūrą, debesuotumą, kritulius, vėją ir kita; pateikiamos per įvairias žiniasklaidos priemones. Specialiosios skirtos įvairių rūšių transportui ir tam tikroms tarnyboms. Šiose orų prognozėse akcentuojama labiausiai rūpimų tai sričiai meteorologinių parametrų (vėjas, matomumas, perkūnija) prognozė. Mokslinės prognozės skirtos tobulinti naujus prognozavimo metodus ar pritaikyti kitose mokslo srityse; viešai neskelbiamos. Lietuvoje oficialias orų prognozes rengia ir platina Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

1918