1000 ostmarkių banknotas (1918; a – aversas, b – reversas; Lietuvos banko muziejus)

òstmarkė (vok. Ostmark < Ost – rytai + Marke – markė), Vokietijos piniginis vienetas, naudotas per Pirmąjį pasaulinį karą okupuotose Rytų šalyse. Prilygo 100 pfenigų, arba 0,5 ostrublio, oficialiai – vienai Vokietijos markei. Leido Rytų skolinamoji kasa. 1918 Kaune išleisti 0,5, 1, 2, 5, 20, 50, 100, 1000 ostmarkių vertės popieriniai pinigai. Spausdino Reichsdruckerei spaustuvė Berlyne. Įrašai lietuvių, latvių ir vokiečių kalbomis. 1918 12–1919 02 oficialus Lietuvos piniginis vienetas, po 1919 02 26 pavadinta auksinu.

2271

Rytų skolinamosios kasos markė