ozonomètras (gr. ozōn – skleidžiantis kvapą + gr. metron – matas), ozono kiekio atmosferoje matuoklis. Matuojama nuo Žemės paviršiaus. Veikimas grindžiamas Saulės arba Mėnulio tiesioginės šviesos, kuri skverbdamasi pro atmosferos sluoksnį susilpnėja dėl ozono poveikio, ultravioletinės spektro dalies intensyvumo matavimu.