pagálbinė gamýba, įmonės gamybinė veikla, kuria sukuriamos tinkamos sąlygos pagrindinei gamybai. Pagalbinę gamybą sudaro įmonės pastatų, įrangos, darbo įrankių priežiūros ir einamojo remonto, įmonės transporto ir sandėlių ūkio, eksperimentinės gamybos, patalpų valymo, želdinių įmonės teritorijoje priežiūros ir kita veikla. Pagalbinės gamybos veiklos rezultatas nėra įmonės gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų dalis. Prie pagalbinės gamybos nepriskiriama komplektuojamųjų gaminių, elektros energijos, pakuočių ir kitų gėrybių, kurios vėliau įeina į pardavimui skirtų prekių ar paslaugų sudėtį, gamyba. Pagalbinės gamybos veiklos rezultatai neparduodami rinkoje ir nedidina įmonės materialiojo turto vertės (pagalbinės gamybos išlaidos priskiriamos įmonės sąnaudoms).

2687