pagaũtė (buhalterinėje apskaitoje), įmonės ypatingosios pajamos, gautos dėl iš anksto nenumatytų atsitiktinių ūkinių įvykių. Tokiais laikomi įvykiai, kurie negali būti priskirti įprastinei įmonės veiklai, vyksta ypač retai ir nepriklauso nuo jos vadovų ir savininkų valios (pavyzdžiui, stichinės ir ekologinės nelaimės, politiniai sukrėtimai, netikėti teisės aktų pakeitimai). Pagautę sudaro ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais nurašytų ilgalaikio ir trumpalaikio turto sumų atkūrimas (pavyzdžiui, atgavus prarastą daiktą, skolininkui grąžinus skolą, kuri jau buvo pripažinta beviltiška), gautos kompensacijos už stichinių nelaimių, karo veiksmų, nusikalstamų veikų padarytą žalą ir kitos panašios pajamos. Pagautė įmonės buhalterinėje apskaitoje pateikiama atskirai nuo įprastinės veiklos pajamų, didina apmokestinamąjį pelną ir mažina nuostolius.