paieškà, pajėgų ir pajėgų rūšių žvalgybos veiksmai, kuriais aptinkami ir naikinami priešo objektai. Yra sausumos pajėgų, karinių oro pajėgų, karinių jūrų pajėgų, oro erdvės gynybos pajėgų, elektroninės žvalgybos ir pasienio apsaugos paieška. Sausumos pajėgų paieška yra žvalgybos būdas, kai žvalgybos padalinys slaptai priartėja prie nustatyto objekto ir netikėtai jį užpuola siekdamas paimti į nelaisvę priešo karių, svarbių kovinių dokumentų arba ginkluotės ir technikos pavyzdžių. Per karinių oro pajėgų paieškos veiksmus orlaiviai arba orlaivių grupės savarankiškai aptinka ir naikina priešo orlaivius arba svarbius antžeminius objektus, priešo numuštus arba avariją patyrusius orlaivius. Karinių jūrų pajėgų specialiosios paskirties aviacijos pajėgų, antvandeninių ir povandeninių laivų paieškos veiksmų metu aptinkami, klasifikuojami, atpažįstami, sekami ir naikinami priešo laivai arba suteikiama pagalba savo pažeistam laivui. Per oro erdvės gynybos pajėgų paieškos veiksmus aptinkami ir atpažįstami oro taikiniai, nustatomos skrydžio koordinatės ir parametrai, t. p. žvalgomos priešo radioelektroninės priemonės. Elektroninės žvalgybos paieškos veiksmų metu aptinkamos ir fiksuojamos priešo radiotechninės priemonės. Per pasienio apsaugos paieškos veiksmus aptinkami ir sulaikomi valstybės sienos pažeidėjai.

sausumos pajėgų paieška; karinių oro pajėgų paieška; karinių jūrų pajėgų paieška; oro erdvės gynybos pajėgų paieška; elektroninės žvalgybos paieška; pasienio apsaugos paieška

645