pajam pérskirstymas, ekonomikoje susiklosčiusio pajamų paskirstymo mechanizmo pakeitimas, kurį vykdo šalies vyriausybė socialiniais tikslais. Pajamų perskirstymas yra vyriausybės pajamų politikos sudėtinė dalis, kuria siekiama mažinti gyventojų pajamų diferenciaciją, tolygiau paskirstyti pajamas visuomenėje ir garantuoti socialiai priimtiną gyvenimo lygį visiems gyventojams. Vykdant pajamų perskirstymą dalis ekonomiškai stipresnių socialinių sluoksnių gaunamų pajamų paimama į valstybės, savivaldybių ir socialinio draudimo biudžetus kaip mokesčiai ir perskirstoma pažeidžiamiausiems socialiniams sluoksniams kaip transferinės išmokos (įvairios socialinės išmokos; pvz., iš turtingųjų – skurstantiesiems, iš dirbančiųjų – nedirbantiems, iš vidutinio amžiaus žmonių – senatvės pensininkams ir vaikams) ar panaudojama kitoms valstybės funkcijoms vykdyti. Pajamų perskirstymas ypač efektyvus, kai šalyje nustatomi progresiniai mokesčiai arba apmokestinamas vertingas turtas, prabangos prekės. Laisvoji rinka negali garantuoti pakankamų pajamų visiems visuomenės nariams (ypač nedarbingiems dėl senatvės, negalios, nepilnametystės ir kitų priežasčių), dėl to valstybė visada turi didesniu ar mažesniu mastu vykdyti pajamų perskirstymą, kad sumažintų skurdą, nusikalstamumą, socialinę atskirtį.

856

transferinės išmokos