pajėg ršis, giñklo ršis, sudedamoji kariuomenės dalis, kurią sudaro kariniai dariniai, turintys tik jiems būdingą pagrindinę ginkluotę ir karo techniką, vykdantys specifinius kovos uždavinius. Skiriamos pajėgų rūšys: sausumos pajėgose – motorizuotųjų pėstininkų (pėstininkų), tankų, raketų, artilerijos, oro erdvės gynybos, oro desanto, inžinerinės, radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos, ryšių ir kitos (kai kurių šalių, pvz., Lietuvos, oro erdvės gynybos pajėgos priskirtos karinėms oro pajėgoms); karinėse oro pajėgose (aviacijos rūšys) – bombonešių, taktinių naikintuvų, naikintuvų, šturmo, transporto, žvalgybos ir kita aviacija; karinėse jūrų pajėgose – povandeninės ir antvandeninės pajėgos, jūrų aviacija, jūrų pėstininkai, kranto raketų ir artilerijos pajėgos. Operacijoje ir mūšyje pajėgų rūšys dažniausiai glaudžiai sąveikauja. Kai kuriose valstybėse pajėgų rūšies kovos veiklą remia specialiosios pajėgos (pvz., Vokietijoje – kovinės paramos pajėgos).

645