pãjus (turk. pay), piniginis arba nepiniginis turtinis įnašas į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą) ar žemės ūkio bendrovę. Pajaus pobūdį, dydį ir įnešimo tvarką nustato, remdamasis bendrovės įstatais, visuotinis narių susirinkimas. Bendrovės nariui išstojus arba jį pašalinus iš bendrovės, taip pat bendrovę likvidavus, pajus grąžinamas.

1313