palatogramà (lot. palatum – gomurys + gr. gramma – rašmuo, brūkšnys, linija), fotoaparatu arba kitu būdu gautas liežuvio ir kietojo gomurio liečiamojo paviršiaus vaizdas. Naudojama eksperimentinėje fonetikoje – eksperimentuojant liežuvis, prisilietęs prie specialiais milteliais pabarstyto gomurio arba dažniausiai prie dirbtinio gomurio plokštelės, palieka tam tikrą pėdsaką. Šis vaizdas fiksuojamas palatogramoje. Pvz., tariant priebalsį t liežuvis liečia priešakinę gomurio dalį, k – užpakalinę dalį, j  vidurinę dalį. Palatogramose atsispindi pagrindinė garsų artikuliacija.

905