paleogeològija (paleo… + geologija), geologijos šaka, tirianti Žemės raidos senųjų laikotarpių geologines sąlygas ir įvykius, Žemės plutos sluoksnius, geologines struktūras, kurios vėliau buvo palaidotos po jaunesnėmis nuosėdomis ar nuogulomis ir ilgainiui virto uolienomis. Pagal tyrimų duomenis sudaromi paleogeologiniai žemėlapiai.

1762