paliepmas, nuródymas, tarnybinis dokumentas arba žodinė komanda, kuriais duodamos užduotys pavaldiniams.