pavė, siaura plokščia pašlapusi lyguma jūros pakrantėje už paplūdimio ir apsauginio kopagūbrio. Susidaro iš jūros smėlio, kurį vėjas atpusto iš paplūdimio. Plotis 200–500 metrų. Smėlio sluoksnio storis iki 6 metrų. Aukštas gruntinio vandens lygis, ypač per štormus. Apaugusi žole, krūmais, mišku (sausesnėse vietose pušimis, beržais, drėgnesnėse – juodalksniais, baltalksniais). Būdinga Baltijos jūros pakrantei, ypač ryški Kuršių, Aismarių, Helio nerijose. Kuršių nerijoje palvė ištįsusi tarp prieškopių (apsauginio kopagūbrio) ir didžiųjų kopų, t. p. pamaryje ir raguose. Kai kur palvėje didžiųjų kopų papėdėje (į pietvakarius nuo Nidos ir kitur) matomos vėjų išpustytų senųjų kopų liekanos, vadinamos kupstais.

2341