panoramà (pan… + gr. horama – reginys), kraštovaizdis, matomas iš aukštos vietos.