panúovolis, pakilesnė briauna ties skirtingo polinkio šlaito dalimis arba ties skirtingos žemėnaudos plotų ribomis. Santykinis briaunos aukštis 0,5–2 metrai. Gamtiniai panuovoliai susidaro šlaitų papėdėse veikiant solifliukcijos arba plokštuminės erozijos procesams. Antropogeniniai panuovoliai susidaro ariamo lauko ir pievos arba pelkės sąlytyje.

2341