paprastóji ãkcija, akcinių bendrovių išleidžiamų nuosavybės vertybinių popierių svarbiausia rūšis. Paprastosios akcijos suteikia jų savininkams balso teisę bendrovės akcininkų susirinkime, bet dividendai iš bendrovės pelno jiems išmokami tik po to, kai yra įgyvendintos privilegijuotųjų akcijų savininkų turtinės teisės. Paprastosios akcijos gali būti materialios (atspausdintos popieriuje) ir nematerialios (patvirtintos įrašais jų savininkų vertybinių popierių sąskaitose), vardinės ir pareikštinės.

akcijos