pàprastosios palkanos, būdas paskolai grąžinti – visas paskolos grąžinimo laikas skaidomas į periodus, kurių kiekvieno palūkanų dydis priklauso tik nuo pradinės paskolos dydžio ir palūkanų normos. Tarkime, kad pradinė paskola yra S ir palūkanų norma yra r, tada n-tojo periodo palūkanų dydis yra S(1 + nr). Naudojamasi tada, kai skolinamasi trumpam, nes (n + 1)‑ojo periodo grąžos norma r/(1 + nr) mažėja, didėjant periodo eilės numeriui n.

1751