parabolnės kõpos, pusmėnulio arba pasagos pavidalo smėlio kalvos. Skiriama frontalinė kopos dalis ir kopos sparnai. Frontalinės dalies vertikalus pjūvis asimetriškas: pavėjinis šlaitas lėkštas ir ilgas, priešvėjinis – status ir trumpas. Santykinis frontalinės dalies aukštis 6–40 m, sparnų – 3–20 metrų. Parabolinės kopos susiformuoja pučiant stipriems pastoviems vėjams, dažniausiai brizams. Sausesnė ir dinamiškesnė yra parabolinės kopos frontalinė dalis. Kopų sparnuose smėlis drėgnesnis ir mažiau judrus. Parabolinės kopos susidaro akumuliacinės kilmės jūrų ir vandenynų pakrantėse, kur bangos išmeta didelius smėlio kiekius. Parabolinių kopų judėjimo greitis 0,05–25 m per metus. Parabolinių kopų yra Kuršių nerijoje.

2341