parapsichològiniai reiškinia, psi reiškinia, paranormalių reiškinių rūšis – keisti, mokslo neįrodyti arba paneigti kaip nerealūs psichikos reiškimosi faktai. Parapsichologinius reiškinius tiria parapsichologija. Skiriamos parapsichologinių reiškinių 4 grupės. Pirmajai grupei priklauso įvairių rūšių spiritizmas, arba mediumizmas (parapsichologinių reiškinių sukėlimo mediumais, tai yra mirusiojo dvasios arba dievybės užvaldytais asmenimis, teorija ir praktika). Gali būti fizinis (mediumas, tai yra tarpininkas, su dvasiomis ir klientais bendrauja per fizinius daiktus, pavyzdžiui, liesdamas pirštais kilnoja stalą), psichinis (mediumas su dvasiomis bendrauja tiesiogiai, be fizinių daiktų tarpininkavimo; pats dažnai būna hipnozės būsenos), kolektyvinis fizinis (pavyzdžiui, grupė asmenų pirštais šiek tiek liečia lėkštelę, kuri judėdama atsako į dvasioms užduotus klausimus) mediumizmas. Antrajai grupei priklauso ekstrasensorinio suvokimo, arba nejutiminio suvokimo, reiškiniai: auros regėjimas, spausdinto teksto regėjimas ir skaitymas pirštais, telepatija (minčių perdavimas per atstumą), proskopija (kito žmogaus būsimų minčių arba įvykių numatymas), aiškiaregystė (žinių apie objekto savybes arba įvykį gavimas be žinomų jutimo organų), paranormali diagnostika (ligos nustatymas nesiremiant jokiais objektyviais ir jutimu suvokiamais ligos požymiais). Trečiajai grupei priklauso psichoenergetiniai reiškiniai: gydymas psichine energija (biolauku), telepatinė indukcija (psichinės energijos perdavimas percipientui telepatijos seanso metu) ir telekinezė, arba psichokinezė (daiktų judinimas ir deformavimas mintimis), ekstrasensorika (gebėjimas diagnozuoti ir gydyti ligas be medikamentų, matyti objektus, esančius toli nuo suvokiančiojo arba užstojamus kliūčių, neįveikiamų normalia regos jusle), psichochirurgija (chirurginių operacijų atlikimas biolaukais), poltergeistas (fizinis energijos savybių, pavyzdžiui, elektros lauko, keitimas mintimis). Ketvirtajai grupei priskiriami labai reti parapsichologiniai reiškiniai: įvykiai, teoriškai neįtikėtini sutapimai, keisti atsitikimai ir regėjimai (pavyzdžiui, dvasios pasirodymas, pranašiški sapnai).

Psichologija netiria parapsichologinių reiškinių, nes jų buvimas neįrodytas mokslui žinomais informacijos gavimo ir prognozavimo būdais. Kai kurie parapsichologinių reiškinių įrodymai yra nekorektiški, dažniausiai paprasčiausia apgaulė ir apsigavimas.

paranormalūs reiškiniai