paratãksė (gr. parataxis – išsirikiavimas greta), vienas nuo kito nepriklausomų sintaksinių vienetų, dažniausiai sudėtinio sakinio dėmenų, ryšys. Parataksė formaliai reiškiama jungtukais, dėmenų tvarka (jų gretiminiu išdėstymu), intonacija. Dar sujungimas.

2352