parcèlė (pranc. parcelle < lot. particula – dalelė), mažas žemės sklypas, atsiradęs skirstant didelius žemės plotus; parcelinio ūkio pagrindas. Lietuvoje parcelių ypač padaugėjo 1919–39 per žemės reformą, kai buvo parceliuojama dvarų žemė.

2436