paródymas atpažnti, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro sprendimu vykdomas baudžiamojo proceso veiksmas, kai anksčiau apklaustam asmeniui rodomas asmuo, daiktas, kitas materialus objektas siekiant nustatyti, ar tai yra tas pats asmuo, daiktas ar objektas, kurį atpažįstantysis anksčiau matė ar kitaip įsidėmėjo. Parodymo atpažinti paskirtis – patikrinti apklaustojo parodymų apie šį asmenį, daiktą ar kitą objektą (pavyzdžiui, lavoną, patalpą, statinį, gyvūną), jo žymes ir ypatybes, pagal kurias jį galima atpažinti, teisingumą. Atpažintinas asmuo ar kitas objektas (išskyrus lavoną ar unikalų, neturintį analogų daiktą) kartu su kitais, ne mažiau kaip dviem į jį panašiais asmenimis ar objektais parodomas apklaustajam, kad šis jį atpažintų iš išvaizdos ar kitų požymių (pavyzdžiui, žmogaus balso, eisenos). Jeigu paties atpažintino asmens apklaustajam parodyti neįmanoma (pavyzdžiui, jis slapstosi), parodymas atpažinti vykdomas pagal šio asmens nuotrauką, pateikiamą kartu su ne mažiau kaip 3 kitų asmenų nuotraukomis. Kai įtariamasis ar kitas ieškomas objektas yra nežinomas, parodymas atpažinti gali būti atliekamas pagal ikiteisminio tyrimo įstaigoje sukauptą asmenų nuotraukų ar vaizdo įrašų kartoteką, daiktų ar kitų objektų kolekciją.

3099