parsèkas (paralaksas + sekundė), pc, astronominis ilgio vienetas. Lygus atstumui, iš kurio vieno astronominio vieneto (1 au) ilgio atkarpa, statmena regėjimo krypčiai, matoma vienos lanko sekundės kampu. Ekvivalentiškas apibrėžimas: objekto atstumas, kurio metinis paralaksas lygus vienai lanko sekundei. 1 pc = 6 480 00/π ≈ 2 062 64,81 au≈ 3,0856776·1016 m ≈ 3,2615638 l.y. Naudojamas žvaigždžių, galaktikų ir kitų itin tolimų objektų atstumams išreikšti. Dideliems atstumams išreikšti naudojami kartotiniai vienetai: kiloparsekas (1 kpc = 1000 pc), megaparsekas (1 Mpc = 1 000 000 pc) ir kiti. Artimiausia žinoma žvaigždė, esanti už Saulės sistemos ribų, Kentauro Proksima, yra už 1,3012 pc. Parseką 1913 pirmasis pavartojo H. H. Turneris (Didžioji Britanija).

3018