pasalà, nedidelių padalinių kovos veiksmų būdas, kai slaptai išsidėstoma uždaroje vietovėje ir netikėtai užpuolamos nedidelės priešo grupės. Pasalos tikslas – užgrobti svarbius priešo rengiamos karinės operacijos dokumentus, technikos ir ginkluotės pavyzdžius, paimti priešo karius į nelaisvę arba sunaikinti priešą. Į pasalą skiriami pėstininkų, žvalgybos, tankų, artilerijos, prieštankiniai, zenitiniai, sraigtasparnių, inžineriniai ir kiti padaliniai. Dar gali būti oro, priešlėktuvinė, prieštankinė ir tankų pasala. Oro pasala – pavienis orlaivis arba nedidelė jų grupė, skraidanti tikėtinais priešo orlaivių skrydžių, tankų ir kitos technikos bei pajėgų judėjimo maršrutais ir siekianti juos sunaikinti netikėtu smūgiu; organizuojama tokiame rajone, kurio priešas nemato arba neaptinka radioelektroninėmis priemonėmis. Priešlėktuvinė pasala – zenitinis pabūklas arba raketa žemė–oras (aptarnauja būrys arba baterija), slaptai išsidėsčiusi tikėtina priešo aviacijos puolimo (taktinio oro desanto skridimo) kryptimi ir netikėta ugnimi naikinanti jo žemai skrendančius lėktuvus (sraigtasparnius). Įrengia ugnies poziciją tokiose vietose, kurios yra patogiausios priešui nepastebimai priskristi prie ginamų objektų (kalnų tarpekliuose, slėniuose ir kitur). Prieštankinė pasala dažniausiai įrengiama prieš priešakinį gynybos kraštą arba gynybos rajono gilumoje priešo tankams ir kitai šarvuotajai technikai naikinti. Tankų pasala – slapta išdėstytas tikėtino priešo puolimo (judėjimo) kryptimis tankų padalinys, kuris iš nedidelio atstumo netikėtai paleidžia ugnį, sunaikina priešo šarvuotąją techniką, pėstininkus ir netikėtai greitai atsitraukia iš anksto numatytais ir parengtais atsitraukimo maršrutais.

oro pasala; priešlėktuvinė pasala; prieštankinė pasala; tankų pasala

645