pašarnė sėjómaina, sėjomaina, kuriai skirtame plote pašariniai kaupiamieji augalai ir žolės užima bent 2/3 vietos. Skiriama pafermio ir pievinė ganyklinė pašarinė sėjomaina. Pafermio pašarinė sėjomaina būna kaupiamoji (bent 2/3 ploto užima kaupiamieji augalai) ir kaupiamoji žolinė (kaupiamieji augalai užima apie 1/2 ploto, žolės – bent 1/3). Laukai netoli gyvulininkystės fermų apsėjami žaliųjų ir sultingųjų pašarų gamybai skirtais augalais, kuriems pervežti reikia daug transporto. Pievinėje ganyklinėje pašarinėje sėjomainoje vyrauja daugiametės žolės, skirtos šienui, silosui, žolės miltams arba trumpalaikėms ganykloms.

229