pãšaro nòrma, pašaro (sausosios medžiagos) kiekis, būtinas gyvulio virškinamojo trakto normaliai veiklai. Skaičiuojama sudarant šėrimo programas ūkiniams gyvuliams. Priklauso nuo gyvulio masės ir produktyvumo, pašaro sausųjų medžiagų virškinimo greičio, šėrimo dažnumo, pašaro brinkimo savybių, produkcijos kiekio ir kokybės. Pašaro norma reiškiama pašaro masės vienetais (kilogramais, gramais). Laktuojančioms karvėms per parą suėdamų pašarų sausųjų medžiagų (SM) kiekis per parą skaičiuojamas taip: SM = 7,5 ⋅ (0,4 ⋅ pieno primilžis per dieną). Pašaro tūrio koeficientas (PTK – pašaro kiekis, reikalingas gyvulio virškinamajam traktui pripildyti) skaičiuojamas pagal formulę: PTK = 10⋅(S1 ⋅ S2) + H (S1 – pašaro sausosios masės kiekis kilogramais, S2 – pašaro sausosios masės tūris kubiniais decimetrais, H – pašaro vandens, t. y. drėgmės, tūris kubiniais decimetrais). Kuo PTK didesnis, tuo virškinamajam traktui pripildyti pašaro reikia mažiau.

2499