pašar briketuotùvas, įrenginys pašarų briketams gaminti. Dažniausiai naudojamas stacionarusis nepertraukiamo veikimo pašarų briketuotuvas, kurio presas turi ritinius su žiedine matrica. Kapojai iš tiekimo ciklono patenka į kaupimo ir dozavimo bunkerį, iš kurio tolygiai porcijomis patenka į maišomąjį tiekiklį; čia gali būti sudrėkinami ir sumaišomi su priedais. Paskui jie perduodami į briketų presą. Presuojant briketai įkaista, jie tiekiami į aušinimo kolonėlę. Joje ataušinami, sumažinamas jų drėgnumas ir atskiriami nesubriketuoti kapojai. Pašarų briketuotuvai pradėti gaminti 1954 Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje gaminami nuo 1976.

151