pasenio zonà, nuo valstybės sienos į šalies teritorijos gilumą einanti paženklinta pasienio ruožo teritorijos dalis. Joje vykdomos valstybės sienos apsaugos, priežiūros ir tvarkymo priemonės.

2024