pasiūlõs dsnis, statistiškai nustatytas ekonominis dėsningumas, kad nekintant kitiems pasiūlą veikiantiems veiksniams (gamybos veiksnių kainoms, gamybos technologijoms ir kitiems) prekės ar paslaugos kaina ir jos kiekis, kurį pardavėjai sutinka parduoti, kinta ta pačia kryptimi. Kai prekės ar paslaugos kaina didėja, pardavėjai siūlo pirkti didesnį jos kiekį, o mažėjant kainai parduodamos prekės ar paslaugos kiekis mažėja, tai yra ΔQ/ΔP > 0, čia ΔQ – parduodamo kiekio pokytis, ΔP – kainos pokytis. Padidėjus kainai pardavėjams yra naudinga plėsti gamybą (net jeigu dėl to didėja gamybos sąnaudos), parduoti didesnį prekės ar paslaugos kiekį ir gauti didesnį pelną. Į rinką ateina nauji pardavėjai, kuriems iki tol buvo nenaudinga parduoti šią prekę ar paslaugą mažesne kaina. Ir priešingai, sumažėjus kainai dalis pardavėjų patiria nuostolių ir pasitraukia iš rinkos, o kiti mažina gamybos sąnaudas ir pardavimo mastą. Pasiūlos dėsnis apibūdina ir visuminės pasiūlos pokyčius kintant bendrajam kainų lygiui šalyje. Grafiškai pasiūlos dėsnį išreiškia pasiūlos kreivė.

2687