pãšto pérlaida, pinigų siuntimas paštu šalies viduje ir į užsienį. Būna paprastoji (mokėjimo dokumentas siunčiamas paštu) ir elektroninė (duomenys siunčiami elektroniniu paštu) pašto perlaida. Siunčiamą pašto perlaidą galima sumokėti grynaisiais pinigais, banko kortele arba mokamuoju pavedimu. Už pašto perlaidą imamas nustatyto dydžio mokestis (priklauso nuo siunčiamos pinigų sumos dydžio). Apie pašto perlaidą gavėjui pranešama telefonu arba raštu (pranešimas įmetamas į laiškų dėžutę). Gautos pašto perlaidos išmokamos grynaisiais pinigais arba (jei taip nustatyta) pinigai gali būti pervesti į banko sąskaitą. Tarptautinės pašto perlaidos išmokamos gavimo valstybės nacionaline valiuta.

LIETUVOJE siųsti ir gauti pinigus, siunčiamus pašto perlaida, ir šalies viduje, ir į užsienį (iš užsienio) galima tik litais. Pašto perlaidų blankuose adresai rašomi lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis. Vienos paprastosios pašto perlaidos suma šalies viduje neturi viršyti 50 000 litų, naudojantis pasiuntinio paslaugomis – 3000 litų. Paprastosios pašto perlaidos gali būti siunčiamos tik į tas valstybes, su kuriomis bendrovė Lietuvos paštas yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis (2010 pradžioje tokių buvo 21). Maksimalios pašto perlaidų sumos į įvairias valstybes skiriasi, pvz., į Gruziją nustatyta maksimali 1035 litų suma, į Armėniją, Azerbaidžaną, Ispaniją, Kazachiją, Kirgiziją, Prancūziją – 3450 litų, Baltarusiją, Belgiją, Čekiją, Estiją, Graikiją, Rusiją, Ukrainą ir kitur – 6900 litų, Vengriją – 10 350 litų, Latviją – 48 300 litų. Bendrovė Lietuvos paštas yra pasirašiusi sutartis su Baltarusijos, Estijos, Moldavijos, Ukrainos ir Rusijos paštų administracijomis dėl keitimosi tarptautinėmis elektroninėmis pašto perlaidomis, todėl pašto perlaidos į šias šalis ir iš jų siunčiamos elektroniniu būdu. Be tradicinio būdo, naudojantis Lietuvos pašto bendradarbiavimo partnerės tarptautinės finansinių paslaugų korporacijos Western Union teikiama paslauga pinigus galima siųsti į apie 200 šalių, kuriose veikia daugiau kaip 200 000 šios korporacijos atstovybių. Pinigai gali būti išmokami vos po kelių minučių, net jei jų gavėjas yra kitame pasaulio krašte.

2079

Western Union