pastovùsis kapitãlas, K. Marxo ekonominėje teorijoje į veiklą įdėto kapitalo (avansuotasis kapitalas) pastovioji dalis, investuota į gamybos priemones, kurių vertė gamybos procese nekinta. Pastovųjį kapitalą sudaro pastatai, įranga, transporto priemonės, žaliavos, medžiagos ir kitas turtas, naudojamas produkcijai gaminti ar paslaugoms teikti. Gamybos procese kinta tik pastoviojo kapitalo fizinė forma, pvz., sunaudotos žaliavos, nudėvėta įranga perkelia savo vertę į pagamintą produkciją. K. Marxas teigė, kad pastovusis kapitalas sudaro sąlygas gamybai, t. p. pridėtinei vertei ir pelnui sukurti, o kuria juos kintamasis kapitalas – investicijos į darbo jėgą, kuri gamybos procese sukuria vertę, didesnę už jos pačios vertę.

2687