pataisomùmas, patikimumo rodiklis; technikos įrenginio arba kito objekto savybė, rodanti, kad galima išlaikyti ar atitaisyti normaliojo veikimo būseną radus ir pašalinus gedimų priežastis ir padarinius. Pataisomumas siejamas su savalaike technine priežiūra ir remontu. Taisomo objekto pataisomumą gerina automatinė sutrikimo vietos paieška, galimybė greitai pakeisti sugedusią detalę, netaisomo – galimybė tikrinti, profilaktiškai prižiūrėti (valyti, tepti), stebėti technikos įrenginio ar kito objekto techninę būseną.