patentnis pùlas, dviejų ar daugiau bendrovių susitarimas bendrai naudoti savo turimus patentus. Jos susitaria, kokius patentuotus išradimus naudos ekonominėje veikloje, o kokius – užkonservuos, kokiomis sąlygomis teiks licencijas tretiesiems asmenims, kaip paskirstys iš patentų naudojimo gautą pelną. Patentinio pulo sudarymas dažnai leidžia jo dalyviams įgyti didelį technologinį pranašumą prieš konkurentus ir užimti vyraujančią padėtį rinkoje.